Умови та правила користування сайтом МояКомпанія

Ласкаво просимо на сайт МояКомпанія.

Підприємство з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн Лтд» (надалі – «Компанія») використовує веб-сайт МояКомпанія, який розташований за адресою: www.mcd.com.ua та/або www.mcd.ua, (надалі – «Сайт») для надання загальної інформації про Компанію, її продукцію та послуги, з метою управління, інформування та мотивування персоналу. Використання Вами цього Сайту означає однозначну Вашу згоду з цими Умовами та правилами.

Терміни, що використовуються у цих правилах з великої літери, якщо прямо не зазначене інше, мають значення згідно з визначеннями, наведеними в Правилах внутрішнього трудового розпорядку Компанії.

Просимо приділити кілька хвилин, щоб уважно ознайомитися з Умовами і правилами користування Сайтом. Своїм доступом до Сайту і його використанням Ви беззаперечно погоджуєтеся дотримуватися цих загальних умов та правил та виконувати їх. Якщо Ви не згодні дотримуватися цих Умов та правил, то Ви не маєте права отримувати доступ, використовувати або завантажувати матеріали з цього Сайту.

Ваше користування Сайтом та дозвіл доступу до Сайту (а також до матеріалів і наповнення, наявних на Сайті), є не правом, а привілеєм, обумовленим виконанням Вами цих Умов та правил.

 1. Доступ до Сайту і можливість користуватися Сайтом можуть мати виключно Працівники Компанії. Третім особам доступ до сайту може надаватись відповідно до письмового дозволу Компанії або з метою надання послуг Компанії на підставі відповідних договорів. У випадку припинення Вами трудових відносин з Компанією, незалежно від підстав, Ваш доступ до Сайту буде закритий або обмежений.
 2. Користуючись Сайтом та/або реєструючись (авторизуючись) на ньому, Працівник надає Компанії як володільцю персональних даних та/або будь-якому іншому розпоряднику персональних даних, призначеному Компанією на власний розсуд, та/або третій особі з метою забезпечення функціонування та наповнення Сайту, управління трудовими ресурсами, забезпечення реалізації трудових відносин, та відносин щодо проведення рекламних, маркетингових, інформаційних, мотиваційних конкурсів, програм, заходів відповідно до законодавства України, для цілей ідентифікації його як користувача Сайту свою згоду та дозвіл на використання, обробку та міжнародну передачу його персональних даних, фото-, відео- та/або аудіоматеріалів, завантажених та/або наданих Працівником, в тому числі з його участю, в обсязі, які були добровільно надані Працівником та/або явно оприлюднені ним, для будь-яких цілей, що стосуються діяльності Компанії без будь-якої компенсації з боку Компанії (та/або третіх осіб) та без попереднього узгодження з ним.
 3. Без отримання додаткової письмової згоди та окремого повідомлення, Працівник надає Компанії згоду поширювати його персональні дані, здійснювати їх передачу третім особам, у тому числі за межі України, іноземним суб'єктам відносин, або надавати доступ до них третім особам, зокрема:

-    для забезпечення виконання третіми особами своїх функцій або надання послуг/виконання робіт Компанії, якщо такі функції та послуги/роботи стосуються діяльності Компанії, або є необхідними для надання відповідних послуг мені як Працівнику Компанії;

-    на користь учасників (засновників) Компанії та будь-яких осіб, що за характером корпоративних зв‘язків належать до групи МакДональдз в Україні та за кордоном;

-    особам, що надають Компанії послуги з організації транспортних перевезень, поштових відправлень, телефонних дзвінків, відправлень SMS-повідомлень, відправлень електронною поштою інформаційних, рекламних повідомлень Компанії, візової (інформаційної та консультаційної) підтримки, організації та обслуговування відряджень, корпоративних заходів;

-    іншим особам, що надають послуги/ забезпечують діяльність Компанії, що не суперечить чинному законодавству України.

 1. Кожен Працівник Компанії несе відповідальність за збереження конфіденційності особистого імені користувача та паролю, а також за всю діяльність, що здійснюється під його ім’ям користувача і паролем. Працівник Компанії не повинен повідомляти іншим своє ім’я користувача та пароль або виконувати будь-яку дію, яка дозволить іншій особі отримати доступ до будь-якого розділу Сайту. Заборонено намагатися видавати себе за іншого користувача, а також використовувати для доступу на Сайт ім’я користувача та пароль будь-якого іншого Працівника. Працівник несе повну та особисту відповідальність за всю діяльність, яку здійснено на Сайті під його особистим іменем користувача, включаючи будь-які дані, наповнення та/або матеріали, до яких Працівник отримує доступ, які він надає, одержує чи передає за допомогою Сайту. Якщо Працівнику стало відомо, або якщо він підозрює, що комусь крім нього стали відомі його ім’я користувача та/або пароль, йому слід негайно повідомити про це менеджера ресторану.
 2. Компанія залишає за собою право призупинити та/або припинити/закрити доступ до Сайту будь-якому Працівнику, з будь-яких причин, в тому числі включаючи, але не обмежуючись, внаслідок порушення будь-якого положення цих Умов та правил. Компанія також залишає за собою право на внесення змін, призупинення або припинення будь-яких розділів, функціоналу, наповнення Сайту, у будь-який час, включаючи доступність будь-якої інформації Сайту, без попереднього повідомлення Працівників.
 3. За результатами службового розслідування Працівника може бути притягнено до відповідальності відповідно до законодавства України та Локальних Нормативних Актів Компанії, якщо будуть виявлені або Компанії стануть відомі випадки неналежного та/або протизаконного використання таким Працівником цього Сайту. Компанія залишає за собою право анулювати обліковий запис Працівника, якщо безпеку його облікового запису скомпрометовано будь-яким чином та з будь-яких причин.
 4. Протягом робочого часу, за виключенням перерв для харчування та оплачуваних перерв для відпочинку, Працівники на Виконавчих Посадах в Ресторанах можуть заходити до Сайту та використовувати його виключно за вказівкою Працівників на Управлінських Посадах в Ресторанах . Час відвідування чи користування Працівником Сайтом за власним бажанням не відносить до його робочого часу, а тому якщо Працівник, з будь-яких причин, вирішить увійти до Сайту та використовувати його поза своїм робочим часом, це не буде вважатися його робочим часом або надурочними роботами.
 5. Інформація, що розміщується на цьому Сайті, призначена виключно для використання Працівниками Компанії, яким  вона адресована. Повідомлння, сторінки Сайту можуть містити документи, відомості, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію Компанії, а тому несанкціоноване розголошення, розміщення, використання, поширення, пересилання, друк або копіювання повідомлень, наповнення розділів Сайту чи його частин та/або будь-яких файлів, що розміщуються на Сайті, суворо заборонено. Працівник, винний в несанкціонованому розголошенні, використанні відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію Компанії, може бути притягнутий до відповідальності.
 6.  Працівник погоджується зберігати конфіденційність усієї інформації, технічних умов та інших даних на Сайті, та зобов’язуєтеся утримуватися від їхнього розкриття, у будь-який час, прямо чи опосередковано, будь-якій третій стороні, без попередньої письмової згоди Компанії.
 7. Ані наповнення Сайту, ані будь-яка його частина не підлягають розповсюдженню, відтворенню, зміні, повторному використанню, копіюванню або застосуванню з метою оприлюднення стороннім особам, третім сторонам чи у комерційних цілях без попереднього письмового дозволу Компанії. Незважаючи на це, Ви можете скачати одну копію матеріалів, що містяться або відображені на Сайті та роздрукувати сторінки Сайту лише для некомерційного особистого користування, за умови, що (а) Ви не видаляєте чи не змінюєте будь-які повідомлення/попередження про авторське право та інші повідомлення про інтелектуальну власність, що містяться у матеріалах, і (b) використовуєте усі матеріали лише у законних цілях.
 8. Сайт, наповнення, функціональність і структура Сайту захищені в Україні та в світі авторським правом.  Торгові марки, розміщені на цьому Сайті, є власністю компанії «МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані Лтд» та використовуються Компанією на підставі відповідних ліцензійних договорів. Ані Сайт, ані наповнення Сайту, ані функціональність Сайту чи структура Сайту, ані будь-яка частина з наведеного не можуть використовуватися будь-яким чином, відмінним від того, що зазначений у цих Правилах або у повідомленнях Сайту.
 9. Компанія не несе відповідальність перед працівниками та третіми особами за будь-яку шкоду або збитки, незважаючи на те, яким чином їх було завдано, включаючи, без обмеження, невиконання зобов’язань, помилки, упущення, переривання, дефекти, затримки у операціях передачі, комп’ютерний вірус або лінійну відмову на Сайті, чи використання або посилання на інформацію, розміщену на Сайті.
 10. Будь-яке повідомлення або матеріал, що Працівник передає до Сайту за допомогою електронної пошти або іншим чином, включаючи будь-які дані, питання, коментарі, пропозиції, ідеї, графіки, зображення, відео тощо, є та будуть розглядатися Компанією як неконфіденційні, незапатентовані та такими що не є об’єктами права інтелектуальної власності Працівників. Компанія буде дотримуватися вимог діючих політик конфіденційності та захисту персональних даних щодо будь-яких персональних даних, одержаних від Працівників. Будь-що з того, що Працівник передає або публікує, стає ексклюзивною власністю Компанії і може використовуватися Компанією або її материнськими компаніями та/чи будь-якими пов’язаними з нею, афілійованими, дочірніми чи залежними компаніями, та/ чи від їхнього імені у будь-який час, з будь-якою метою, включаючи, без обмеження, відтворення, розкриття, передачу, опублікування, трансляцію і публікування. Крім того Компанія може використовувати будь-які ідеї, концепції, ноу-хау або техніки, що містяться у будь-якому повідомленні, надісланому Працівником до Сайту, з будь-якою метою, включаючи, без обмеження, розробку, виробництво і збут товарів, застосовуючи таку інформацію.
 11.  Всі Працівники передають Компанії всі виключні авторські майнові права на всі їхні відео, фотографії, написані історії, повідомлення, коментарі, статті, що розміщуються на Сайті, з правом їхнього розміщення, редагування, адаптації, демонстрації, публічного сповіщення в закладах МакДональдз, у телевізійному ефірі (наземне телебачення, супутник, кабель), у мережі Інтернет, у засобах зовнішньої та внутрішньої реклами, комунікації у всіх друкованих засобах масової інформації на території України та за кордоном без обмеження в часі, без виплати будь-якої винагороди Працівникам. Користуючись Сайтом, Працівник погоджується з можливістю використання розміщених ним відео, фотографій, написаних історій, повідомлень, коментарів, намальованих малюнків тощо в маркетингових і рекламних цілях Компанії без будь-яких матеріальних претензій з боку Працівника. Права на використання матеріалів переходять до Компанії та можуть бути використані на її розсуд з метою функціонування Сайту, інформування  про його активність тощо. 
 12. Працівник не може розміщувати або передавати будь-яку інформацію незаконного, шахрайського, наклепницького, дискредитуючого, непристойного, порнографічного, сексуально відвертого, богохульницького, загрозливого, образливого, грубого, дискримінаційного, озлобленого, агресивного, переслідуючого або іншого неприйнятного характеру будь-якого роду, включаючи, без обмеження, будь-які повідомлення, що становлять або заохочують поведінку, яка може бути кваліфікована як кримінальне чи адміністративне правопорушення та призвести до кримінальної, адміністративної або іншої, передбаченої законодавством, відповідальності, або іншим чином порушувати чинне законодавство та завдавати шкоду через направлення, розміщення, спільне використання або внесення інформації до Сайту. Крім того, Працівник не може розміщувати або передавати будь-яку інформацію, включаючи зображення, що посягають на недоторканість приватного життя іншої особи, або іншим чином порушують чи обмежують права інших осіб (включаючи такі права інтелектуальної власності як авторське право). Компанія залишає за собою право видалити будь-яку інформацію, розміщену Працівником на Сайті, якщо, на її думку, вона не відповідає вимогам цього пункту.
 13. Якщо не вказано інше, або якщо іншого не вимагає контекст, Сайт стосується діяльності Компанії лише в Україні.
 14. Компанія здійснює контроль і управління цим Сайтом з свого зареєстрованого офісу, адресу якого зазначено нижче. Усі повідомлення щодо Сайту слід адресувати на ім’я відділу персоналу ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд» за адресою: 02140, вул. Гришка, 7, м. Київ, Україна. Це не стосується питань щодо Ваших персональних даних та/або політики конфіденційності, які слід надсилати на адресу: noreply@ua.mcd.com.
 15. Будь-яке виключення або обмеження відповідальності, що міститься у цих Умовах та правилах, дозволяються лише якщо це передбачено чинним законодавством України.
 16. Працівник несе відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства України, що стосуються використання Сайту, або іншим чином пов’язані з Сайтом. Тою мірою, якою цей Сайт або будь-яка діяльність, передбачена ним, порушують будь-який закон у юрисдикції, відмінній від України, Працівнику забороняється заходити до Сайту або намагатися продовжувати таку незаконну діяльність, і це положення перевищує усі інші положення цих Умов та правил.
 17. Будь-яке використання Сайту підпорядковується чинному законодавству України, та будь-які спори, що виникають у зв’язку з таким використанням, або іншим чином пов’язані з Сайтом, підлягають виключній юрисдикції судів України.
 18. Уся інформація, розміщена на цьому Сайті, стосується лише України, і є вірною на момент її передачі до друку/завантаження, проте зміни до неї можуть вноситися без попереднього повідомлення. Вона не призначена для того, щоб покладати будь-які обов’язкові юридичні зобов’язання, та не може розглядатися як така, що робить заяву стосовно будь-якого питання.
 19. Компанія залишає за собою право в будь-який час, в односторонньому порядку та без попереднього повідомлення чи погодження, змінювати, переглядати або доповнювати ці Умови та правила. Якщо ці Умови та правила будуть змінені або доповнені, то оновлена редакція буде розміщена на цій сторінці із зазначенням дати останнього оновлення Умов та правил. Подальше використання Працівником Сайту після внесення будь-яких таких змін буде можливим виключно після прийняття ним оновлених Умов та правил. Працівник має регулярно переглядати ці Умови та Правила, щоб знати про будь-які зміни, що можуть вплинути на нього та на використання ним цього Сайту. Ці Умови та правила, так само як і зміни, доповнення до них набувають чинності з моменту їх розміщення на Сайті. Більш пізня версія цих Умов та правил буде мати пріоритетну силу.


Остання дата перегляду цих Умов та правил: 29.03.2017